هر کس چیزی میخواهد ..

هر کس چیزی می خواهد ، انچه من می خواهم ، هیچکس نمی تواند به من بدهد جز  تو !! ایا این فقط یک ارزوست ؟
شکل او ،عطر او ،نفس او در وجودم شعله ور است.
بوی عشق از زمین ، از جایی که محبوبم گام بر می داشت ، برمی خیزد./انچه مرا ارزوست دیدنی نیست ، در درون پنهان است ،
زمزمه هایی که نمی توان تسخیر کرد /خنده هایی که در ابدیت شناورند ،و نگاه پر معنای که می توان در ان غرق شد ، فقط تو می دانی که چه می گویم عزیزم ./

 
برای زمان کوتاهی که با هم داشتیم ابدیت هم کافی نبود ./
مثل بودن در یک رویا ، و من می خواستم با تمام عشقم ، حریصانه نفسهایت را بربایم ،   
اینقدر اشفته ام که خود نمی دانم چه می گویم ؟؟؟؟شاید تو بدانی و ارام کنی بی قراری ام را !


 

 


/ 1 نظر / 11 بازدید
ایران

خیلی حال کردم منظرتم بیا