همیشه همه چیز نادرسته ..

       ما همیشه ...

     یا جای درست بودیم و در زمان غلط ...

                و
     یا جای غلط بودیم در زمان درست ..

                               و همیشه ...

      اینگونه  همدیگر  رو از دست داداه ایم ....

 

 

/ 6 نظر / 40 بازدید
مهرشاد

سلام ممنون لطف داری خانومی" دختر کویر نیستی پس دخمل کجایی" سواله خب پیش میاد! قشنگ بود

a

سلام هی دلم برای نت تنگ شده بود یادم بود بیام بهت سربزنم

SiNA Hp

تــَمآم هوآ رآ بو مـے کشم چشم مـےدوزم زل مـے زنم… انگشتم رآ بر لبآن زمیـن مے گذآرم: ” هــــیس… مـے خوآهم رد نفس هآیش بـہ گوش برسد...” امآ… گوشم درد مـےگیرد از ایـن همـہ بـے صدآیـے دل تنگـے هآیم را مچالـہ مـے کنم و پرت مـے کنم سمت آسمآن دلوآپس تو مـے شوم کـہ کجآے قصـہ مآن سکوت کرده ایـے کـہ تو رآ نمـے شنوم

SiNA Hp

سلام سهیلا خانم... ببخش گلی لینکت اضافه شد... امیدوارم باز مارو نزاری و بری[پلک] شاد و سبز و سلامت باشی[گل]

مهرشاد

بی تو روزام بلندو همشون عین همه! جمله ی دوستت دارم برای تو خیلی کمه! همه میدونن عزیزم خوبیات حد نداره! وقتی پیشم نباشی دل من بد میاره! من،تا تورو دارم خیلی خوبه حالم! من برای عشقت جونمم میزارم! (تکرار تنهایی"" چقد انرژیمو میگیره این جمله... مراقب خودت باش

مهرشاد

روی تــو حســاســم بـــدجــوری میــدونی! منــو عــاشقــتر کــن هــرجــوری میــتونی! بیــا و یـــکبارم ایــــن عشقـــــو بــــاور کـن! بــاقـــی عـــمرت رو پــــیش ایــــن دل سـر کن! (تنهای تشنه....تکرار تنهایی...واقعا اسمای قشنگتریم تو دنیا هست که انتخاب نکردی!