دلم حالی دگر داره .....

خداوند عشق را آفرید ، تا دلهای پاک را بشناسد ،
پاکترین دلها ، دل عاشقی است که می سوزد به پای عشق .
اگه سراغ زندگی رو از قلبم بگیری ، عشق به تو را نشانت خواهد داد و درد آورترین رنج های عشق چه شیرین و گواراست بر من .
هر چه می خواهی با من بکن اما فقط دوستم بدار .

 


/ 1 نظر / 63 بازدید