!-.-.-Design By : ParsSkin.com-.-.-> تکرار تنهایی... ..

تکرار تنهایی... ..

هیج کس همصدای من در اواز عشق نبود ........

» سکوت من .... :: شنبه ۳ بهمن ۱۳٩٤
» ....... یاد تو ................ :: یکشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۳
» میخوام یه روز ییوسمت..... :: شنبه ۱ آذر ۱۳٩۳
» یه راهی پیش روم بزار ..... :: سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳٩٢
» دوست دارمت ... . :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢
» دروغهای شیرین تو .. :: دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢
» همیشه همه چیز نادرسته .. :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢
» بر باد رفته .. :: پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٢
» افسوس های برآمده از دل :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» هیچ کس .. هیچ چیز .. بعضی ها :: شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۱
» واین جوری بود که عشق اغاز شد ... :: چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱
» کلینیک خدا :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» اگر این نشانه ها را دارید، عاشق شده اید! :: سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩۱
» چقدر فرصت داریم تا یکدیگر را دوست داشته باشم ؟؟ ! :: سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩۱
» وفای عشق :: دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٠
» هر چیزی رو از خدا بخواه :: دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠
» سفر نامه یک دیدار عاشقونه :: شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٠
» کرمانی های شیرین ... :: دوشنبه ٩ آبان ۱۳٩٠
» به کجا چنین شتابان ؟ :: سه‌شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٠
» من از اینجا خسته ام حوا .... :: پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٠
» افسوس که من یک فرشته نیستم :: پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٠
» دلنوشته ای از خودم ... :: پنجشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٠
» چقدر دوستم داری خدا ؟ :: یکشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٠
» تصویری مات :: یکشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٠
» جای من هم بگو آخ ... :: چهارشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٠
» گلی رویید که نرگس نامیدندش.. :: جمعه ۱٠ تیر ۱۳٩٠
» سگ دانا ... :: دوشنبه ٦ تیر ۱۳٩٠
» این یک داستان نیست ... (2) :: یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠
» گفتگوی شب با یک دیوانه 2 :: یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠
» گفتگوی شب با یک دیوانه :: جمعه ۳ تیر ۱۳٩٠
» این یک داستان نیست ... :: جمعه ۳ تیر ۱۳٩٠
» به درک !.. :: دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٠
» جنون عشق ( دلنوشته خودم ) :: یکشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٠
» نگاه تو و من .... :: سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠
» هر کس چیزی میخواهد .. :: سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠
» دلم حالی دگر داره ..... :: دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٠
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٠


Design By : Pars Skin